نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

محصولات

   تازه ترین محصولات
NEODUR MV 35-8/NEODUR VB8
شرح : VB8 و NEODUR MV 35-8 در زمان استفاده افت نمی‌کنند و دارای مقاومت اولیه بالا می‌باشند . همچنین به عنوان ملات گروتی در تمامی موارد گروت کاری مورد استفاده قرار می‌گیرند .
اخبار و رویدادها